Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 07 lutego 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołów Podlaski w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji poszczególnych zadań (wraz z kwotami udzielonej dotacji) oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego dostepne na stronie: http://bip.sokolowpodl.pl/m,1485,luty.html