Nagłówki

XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), zwołuje się na dzień 12 stycznia 2023r. (czwartek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXXVI Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022.
  4. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXXV/228/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi rachunkowej i księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Miasta.
  5. Zamknięcie Sesji.