Spotkanie z żołnierzami WOT w SP2

Goście z WOT na zdjęciu wraz z dziećmi z SP2 na sali gimnastycznej

Żołnierze z 53. Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach – kap. Marta Teluk i st. szer. Łukasz Bocian gościli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Wizyta została zorganizowana w ramach szkolnych spotkań z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie klas VI, VII i VIII mieli możliwość obejrzenia wyposażenia wojskowego, uzyskania informacji, jaki jest cel tworzenia oddziałów obrony terytorialnej, a także kto i w jaki sposób może ubiegać się o wstąpienie w szeregi oddziałów oraz jakie korzyści daje przynależność do WOT.

Zasadniczym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych, zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i przeciwdziałanie im. Ponadto żołnierze mogą realizować zadania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia odbywają się w weekendy, co pozwala na pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego ze służbą wojskową.

Bardzo serdecznie dziękujemy kap. Marcie Teluk oraz st. szer. Łukaszowi Bocianowi za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły.

Renata Bocian