Kalendarium statystycznych badań ankietowych 2023

Prezentujemy kalendarium statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

Na górze grafiki umieszczono logo Urzędu Statystycznego w Warszawie. Grafika przedstawia zestawienie statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku. Przez cały rok, co miesiąc w wylosowanych gospodarstwach domowych realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych oraz Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przez cały rok jest też realizowane Badanie budżetu czasu ludności. To badanie jest prowadzone raz na 10 lat. W poszczególnych miesiącach realizowane są również inne badania: - styczeń: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - kwiecień: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych - maj: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych - czerwiec: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - lipiec: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - sierpień: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - październik: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych - grudzień: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej Na dole strony grafiki zamieszczono oznaczenie kont Twitter: @Warszawa_STAT i Facebook: @UrzadStatystycznywWarszawie oraz adres strony internetowej: warszawa.stat.gov.pl.

Statystyczne badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Przekłada się to na wielkość wskaźników służących do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, rolnictwa, warunków życia, a także poziomu ubóstwa.

Ankieterzy statystyczni przeprowadzający badania na terenie naszego województwa są pracownikami Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tożsamość ankietera można sprawdzić za pomocą aplikacji http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm lub dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99), 
a także pod numery telefonów podane na naszej stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin. To efekt naszej wspólnej pracy, tym bardziej warto się z nimi zapoznać i sprawdzić zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 10 lat. Wyniki NSP 2021 dostępne są w Banku Danych Lokalnych i na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Jeśli mają Państwo problemy w korzystaniu ze statystycznych baz danych, polecamy nasze bezpłatne szkolenia on-line. Więcej informacji: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/pracownicy-administracji-publicznej/.