XXXV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2022r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekt uchwały RM w spr. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.
 5. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność samorządowego zakładu budżetowego w roku 2023.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zapewnienia wspólnej obsługi rachunkowej i księgowej placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto i żłobkowi miejskiemu.
 7. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037.
 8. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2023.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 9. Projekt uchwały RM w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022.
 11. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę na powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
 14. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.