„Opieka wytchnieniowa” 2023 – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 3. Program jest realizowany w dwóch formach:
 4. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 5. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 6. ośrodku wsparcia,
 7. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 8. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 9. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 10. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 11. ośrodku wsparcia,
 12. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 13. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 14. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 15. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Realizatorem Programu na terenie miasta jest Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 26, tel. 537 430 111

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu zapraszamy do kontaktu w terminie do 7 listopada 2022r.