Jeszcze w tym miesiącu

liście po pierwszym przymrozku - grafika ilustracyjna
foto: Pixabay

poniedziałek, 14 listopada

 • Miejskie Przedszkole nr 2: Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • Miejskie Przedszkole nr 3, 4, 5, Szkoła Podstawowa nr 4: wyjście do SOK na spektakl teatralno – ekologiczny i do Galerii DOM na wystawę Barbary Pierzgalskiej „Inny świat”

środa, 16 listopada

 • Miejskie Przedszkole nr 2: Dzień Tolerancji
 • Miejskie Przedszkole nr 5: realizacja projektu „Zakamarek. Ekotriki na kąciki” – Morze Bałtyckie
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: Jesienna Seniorówka – spotkanie integracyjne Klubu Seniora „Jutrzenka”

czwartek, 17 listopada

 • Miejskie Przedszkole nr 2: pasowanie na przedszkolaka
 • Miejskie Przedszkole nr 5: realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Dotknij, poczuj, zobacz”
 • Szkoła Podstawowa nr 4: wycieczka uczniów klasy VIII do Warszawy

piątek, 18 listopada

 • Miejskie Przedszkole nr 2: Dzień Praw Dziecka
 • Szkoła Muzyczna: audycja muzyczna klasy akordeonu
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: Sokołowskie Zaduszki Bluesowe
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: Ogólnopolski Festiwal im. Michała Kosińskiego CIOFF

sobota, 19 listopada

 • Sokołowski Ośrodek Kultury: koncert finałowy Ogólnopolskiego Festiwalu im. Michała Kosińskiego CIOFF

poniedziałek, 21 listopada

 • Centrum Pomocy Socjalnej: Dzień Pracownika Socjalnego
 • Miejskie Przedszkole nr 3 i 5: Dzień Praw Dziecka
 • Miejskie Przedszkole nr 4: Dzień Życzliwości i Pozdrowień

wtorek, 22 listopada

 • Żłobek Miejski, Miejskie Przedszkole nr 2 i 4: Dzień Kredki
 • Szkoła Muzyczna: Wyjazd do Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na koncert z okazji Roku Romantyzmu
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: koncert „Niepodległa” w wykonaniu uczniów ZS nr 1

środa, 23 listopada

 • Szkoła Podstawowa nr 4: szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: Miejski Dzień Seniora – koncert
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: DKF Zbyszek – prelekcja i projekcja filmu „Baby Broker”

czwartek, 24 listopada

 • Szkoła Muzyczna: wyjazd na warsztaty i koncert do Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. K. R. Domagały w Mińsku Mazowieckim z okazji „III Spotkania Uczniów Szkół Artystycznych 2022”

piątek, 25 listopada

 • Żłobek Miejski, Miejskie Przedszkole nr 2, 3, 4 i 5: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • Miejskie Przedszkole nr 5: wycieczka do „Bąbkolandii” w Głęboczycy
 • Szkoła Podstawowa nr 4: Listopadowa zaduma – program poetycko-muzyczny
 • Szkoła Muzyczna: audycja muzyczna klasy fortepianu i klasy skrzypiec

sobota, 26 listopada

 • Szkoła Muzyczna: Zabawa Andrzejkowa
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: Kino w Szpilkach

poniedziałek, 28 listopada

 • Szkoła Muzyczna: przesłuchania techniczne klas skrzypiec
 • Sokołowski Ośrodek Kultury: wernisaż wystawy poplenerowej Drohiczyn 2022

wtorek, 29 listopada

 • Miejskie Przedszkole nr 2: Inauguracja autorskiego projektu „Poznajemy polskie miasta”
 • Miejskie Przedszkole nr 5: realizacja projektu edukacyjnego rozwijającego inteligencję emocjonalną „Przedszkolak w świecie emocji”
 • Miejska Biblioteka Publiczna: „Ludzie kultury” – wieczór wspomnień

środa, 30 listopada

 • Sokołowski Ośrodek Kultury: wykład SUTW „Probiotyki w profilaktyce i leczeniu”

14-18 listopada

 • Szkoła Podstawowa nr 4: zebrania z rodzicami

15-28 listopada

 • Miejska Biblioteka Publiczna: wystawa pokonkursowa prac dziecięcych z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim

16-17 listopada

 • Miejskie Przedszkole nr 3: pasowanie na przedszkolaka

do 20 listopada

 • Szkoła Podstawowa nr 4: konkursy przedmiotowe – etap szkolny

21-23 listopada

 • Szkoła Podstawowa nr 1: śródokresowe spotkania z rodzicami

listopad

 • Miejskie Przedszkole nr 2: udział w akcji „BohaterON w twojej szkole” – uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz propagowanie historii Polski XX wieku
 • Miejskie Przedszkole nr 4: „Przybij Piątkę Rodzinie” – ogólnopolski projekt edukacyjny
 • Szkoła Podstawowa nr 4: ogłoszenie konkursu literackiego o Patronie Szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 4: dystrybucja nowego wzoru mundurków szkolnych dla uczniów klas VII i VIII

koniec listopada

 • Szkoła Podstawowa nr 4: Andrzejkowe spotkania integrujące uczniów
 • Szkoła Podstawowa nr 6: Noc w szkole
 • Szkoła Podstawowa nr 6: Dyskoteka Samorządu Uczniowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 6: Andrzejki