Spotkanie sieci EMPIRIE w SOK

Krzysztof Dąbrowski i Marcin Celiński z uczestnikami spotkania

W czwartek 6 października w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Sieci Wymiany Doświadczeń Empirie Miasto Dostępne i Sprawiedliwe.

Sieć jest inicjatywą Związku Miast Polskich, koncentrująca się na tematyce społecznej. Uczestnicy podejmują wyzwania związane z potrzebami seniorów i innych grup wymagających wsparcia oraz z problematyką szeroko pojętej dostępności. Uczestnikami są przedstawiciel miast: Cieszyn, Goleniów, Jarocin, Jasło, Kędzierzyn – Koźle, Mielec, Przemyśl, Sokołów Podlaski, Starachowice, Zgierz, Złotów.

W imieniu naszego miasta wystąpili: Zastępca Burmistrza Miasta p. Krzysztof Dąbrowski oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych: Centrum Pomocy Socjalnej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Więcej o sieci EMPIRIE