Dodatek węglowy – ważna informacja

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje iż, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymano dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają szczegółowej weryfikacji, w związku z  nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022. 1692) wprowadzoną ustawą z dnia 19 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego w związku ze zmienionymi przepisami  przedłuża się do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.