Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

W związku z zadaniem: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy kanału deszczowego do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na odcinku od km 92+699 do km 95+842 w m. Sokołów Podlaski” wprowadza się czasową organizacje ruchu.

Ulica Kosowska zostaje całkowicie zamknięta na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Ząbkowskiej na okres od 22.08.2022r. do 31.10.2022r.