78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych / 78-ма річниця вибуху Повстання Варшавського – увімкнення тривожних сирен

syreny alarmowe - grafika ilustracyjna

1 sierpnia br. w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie województwa mazowieckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu o uruchomienie 1 sierpnia o godz. 17.00 syren alarmowych na administrowanym przez nich obszarze. W ten sposób mieszkańcy województwa będą mogli oddać hołd i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

Syreny alarmowe będą włączone o godzinie 17:00. Nadany zostanie dźwiękowy sygnał ciągły, trwający minutę. Włączenie syren powierzono starostom i prezydentom miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego. W ten tradycyjny sposób uczczona zostanie pamięć patriotycznego zrywu Polaków z 1944 r., mającego na celu wyzwolenie Warszawy z rąk niemieckiego okupanta. Jednocześnie włączenie urządzeń alarmowych stanowić będzie sprawdzian poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.

78 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., mieszkańcy Warszawy postanowili położyć kres niemieckiej okupacji stolicy. Tego dnia wybuchło powstanie, stanowiące odwet za pięć lat hitlerowskiego terroru, łapanek ulicznych, wywózek do więzienia na Pawiaku oraz do obozów koncentracyjnych i zagłady na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Pamięć o tym heroicznym zrywie Polaków rokrocznie w całym kraju i  w samej Warszawie jest dumnie i godnie czczona. Są uroczystości centralne, których kulminacją jest oddanie hołdu poległym powstańcom i ludności cywilnej pod pomnikiem „Gloria Victis” na cmentarzu Powązkowskim, są także obchody wojewódzkie, powiatowe czy lokalne. Nieodłącznym elementem sierpniowej rocznicy jest uruchomienie syren alarmowych, dokładnie o godz. 17.00, czyli: godzinie „W”. Jak co roku, poleciłem starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, aby w tym niezwykle ważnym dla nas, Polaków, dniu, równo o godzinie 17.00, na obszarze województwa mazowieckiego wybrzmiały syreny alarmowe, będące swoistym hołdem i upamiętnieniem bohaterów Powstania Warszawskiego z 1944 r. Gdy usłyszymy sygnał alarmowy 1 sierpnia, gdziekolwiek będziemy, przystańmy w zadumie, i w ten symboliczny sposób podziękujmy powstańcom za ich walkę o wolność Ojczyzny i patriotyzm

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł

78-ма річниця вибуху Повстання Варшавського – увімкнення тривожних сирен

1 серпня ц.р у 78-му річницю вибуху Повстання Варшавського у воєводствi  мазовецькому запрацюють сирени тривоги. Воєвода Мазовецький  Костянтин Радзивілл звернувся до старост і мерів міст на правах округів o запуск 1 серпня о. 17.00 сирени тривоги. Таким чином мешканці воєводства зможуть вшанувати пам’ять загиблих і замордованих під час  Повстання Варшавського.

Сирени запрацюють о 17:00. протягом однієї хвилини лунатиме безперервний звуковий сигнал. Вмикати сирени  доручено старостам і мерів міст на правах округів  Воєводства Мазовецького.

У такий традиційний спосіб буде вшановано пам’ять про патріотичне повстання поляків у 1944 році, спрямоване на визволення Варшави з рук німецьких окупантів. Водночас увімкнення сигналізаторів буде перевіркою правильності роботи i функціонування систем сигналізації та повідомлення населення про загрози.

78 років тому, 1 серпня 1944 року, жителі Варшави вирішили покласти край німецькій окупації столиці. Того дня спалахнуло повстання, як помста за п’ять років нацистського терору, вуличні облави, депортації до в’язниці на Пав’яку та до концтаборів, таборів смерті в окупованій Німеччиною Польщі. Пам’ять про це героїчне повстання Поляків, що року по всій країні і в самій Варшаві з гордістю і гідністю вшановують. Є центральні церемонії, які завершуються вшануванням пам’яті полеглих повстанців і мирних жителів біля пам’ятника ,,Gloria Victis” на цвинтарі Повонзки, є також воєводські, районi та  місцевi урочистості. Невід’ємним елементом серпневої річниці є ввімкнення сирен тривоги, саме о 17.00, тобто: година «W». Як і щороку, я рекомендував старостам і мерів міст  на правах округів, щоб у цей дуже важливий для нас, Поляків, день о 17 годині на території воєводства  Мазовецького  залунали сирени тривоги, вшанування пам’яті св. Герої Варшавського повстання 1944 року. Коли 1 серпня ми почуємо сигнал тривоги, де б ми не були, задумаймося і таким символічним чином подякуймо повстанцям за їхню боротьбу за свободу Батьківщини та патріотизм.

воєвода Мазовецький Костянтин Радзивілл