Zmiany w świadczeniu za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – „40 zł”

W dniu 25 czerwca 2022 r. weszły w życie zmiany umożliwiające wydłużenie okresu pobierania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ponad 120 dni, ale wyłącznie dla wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Ważne terminy!

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.
  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.
Wnioski przyjmuje Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 26, obsługa świadczenia ul. Wolności 24.