Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla wszystkich przedszkoli miejskich i żłobka na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza
dla wszystkich przedszkoli miejskich i żłobka na terenie Miasta Sokołów Podlaski.”
współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, m.in. dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji oraz unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Wartość zadania 19.800,00 zł, dotacja 9.900,00 zł.

foto:  - obraz 6