Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowyn – Granty PPGR

Miasto Sokołów Podlaski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowyn – Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Dofinansowanie w wysokości 5.200,00 zł dotyczy zakup 2 laptopów dla wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, mieszkających w Sokołowie Podlaskim.

Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowyn – Granty PPGR” Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 934/2022.

foto:  - obraz 12