Rozpocznie się remont ul. Kosowskiej i Wesołej

wspólne zdjęcie sygnatariuszy umowy

W czwartek 21 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta podpisana została umowa pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego a wykonawcą remontu ciągu ulic Kosowska – Wesoła.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa. Ze strony samorządu podpisy na umowie złożyły panie Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Na urzostystości obecni byli panowie Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie i Tomasz Grzechnik, dyrektor węgrowskiego rejonu MZDW.

Informacja o zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od AL. 550 Lecia do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do rzeki Cetynia i Kościółek w m. Sokołów Podlaski od km 92+699 do km 95+842”

1. Przedmiot zamówienia:

  • Budowa kanału deszczowego wraz z urządzeniami kanalizacji deszczowej.
  • Przebudowa nawierzchni jezdni na całym odcinku.
  • Przebudowa skrzyżowań z drogami niższych kategorii.
  • Wybudowanie chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz zatok autobusowych.

2. Długość budowanego odcinka:

  • 3,1 km

3. Wartość umowy:

  • 22 110 000 zł

4. Termin realizacji umowy:

  • 16 miesięcy – listopad 2023

5. Wykonawca:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.

6. Umiejscowienie inwestycji:

  • Miasto Sokołów Podlaski, powiat sokołowski

7. Opis inwestycji:

  • W ramach w/w zadania zostanie wybudowany kanał deszczowy wraz z urządzeniami kanalizacji deszczowej (przepompownia, separator i osadniki). Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni na całym odcinku, wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi i powiatowymi (długość ok. 3 km). Wykonane zostaną zatoki autobusowe w ilości 5 szt. Po północnej stronie DW 627 na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Targowej zostanie wykonany chodnik (ok. 1300m). Po południowej stronie w rejonie ul. Targowej zostanie uzupełniony ciąg pieszo-rowerowy (ok. 260m).