Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 2

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 2” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadania ma na celu powiększenie boiska sportowego do wymiarów 25 x 20 m, tak by służyło do gry w różne gry zespołowe.
Wartość zadania 108.800,00 zł, dotacja 81.000,00 zł.

foto:  - obraz 8