„Cyfrowa Gmina”

Miasto Sokołów Podlaski realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Dofinasowanie w wysokości 100.000,00 zł dotyczy zakupu wyposażenia informatycznego w postaci serwera, 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4312/2/2022 i aneksu nr 2022/2/4312/A.

foto:  - obraz 11