Sukces nauczycielek z MP 2

wspólne zdjęcie laureatek na tle herbu Mazowsza

15 czerwca w auli MSCDN w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Lekcje o Mazowszu”, w którym nauczycielki Miejskiego Przedszkola Nr 2 Izabela Bielińska oraz Beata Osial zajęły I miejsce.

Konkurs „Lekcje o Mazowszu” organizowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uroczystość podsumowania odbyła się na zaproszenie Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na uroczystej gali mazowieckich przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej ,,Mazowsze w Europie” nastąpiło wręczenia nagród oraz dyplomów zwycięzcom V oraz VI edycji konkursu, który skierowany był do nauczycieli i osób związanych z instytucjami oświatowymi i kulturowymi, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

Nauczyciele nadsyłają scenariusze zajęć, które promują Mazowsze i pokazują, że jest to region prężnie się rozwijający i nowoczesny. Lekcje prowadzone na bazie takich konspektów pomagają w budowaniu więzi lokalnych i poczucia przynależności do regionu wśród najmłodszych Mazowszan. A to jest dla nas niezmiernie ważne.

– mówił marszałek Adam Struzik

Temat piątej edycji konkursu brzmiał: „Mazowsze w Europie”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować oryginalne scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej, związanej z Mazowszem w różnorodnym ujęciu tj. geograficznym, historycznym, kulturowym, przyrodniczym, gospodarczym, społecznym oraz politycznym. Twórcy najciekawszych otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe. Nagrodzony scenariusz naszych nauczycielek to „Z mazowieckiej łąki na europejskie salony – Józef Marian Chełmoński”. Zwycięskie prace są wydawane w formie publikacji książkowej, a zgromadzony materiał służy jako doskonała pomoc dydaktyczna. Jest również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, a także ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się Mazowszem. Wszystkie scenariusze są dostępne do pobrania na stronie urzędu marszałkowskiego: www.mazovia.pl.