Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zarządzeniem nr 94/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołów Podlaski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i sztuki w 2022 roku.