Podsumowanie projektu edukacyjnego „W kręgu rodziny” w MP3

laureaci konkursu "Moje korzenie" z gościem Arturem Ziontkiem
foto: Miejskie Przedszkole nr 3

Rodzina jest jak gałęzie na drzewie.
Wszyscy rośniemy w różnych kierunkach,
ale mamy te same korzenie.

Dnia 7 czerwca 2022 roku we wtorek w Miejskim przedszkolu nr 3 odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „W kręgu rodziny” połączone z otwarciem wystawy „Moje korzenie”. Projekt realizowany był w bieżącym roku szkolnym od października. Uwieńczeniem wszystkich działań w ramach projektu było zorganizowanie wspomnianej wystawy drzew genealogicznych przygotowanych przez chętne rodziny. 17 rodzin podjęło się tego wspaniałego dzieła. Ideą przewodnią przedsięwzięcia było odkrywanie i głębsze poznanie własnych korzeni i tożsamości. Wszystkie prace posiadają niezwykłe walory artystyczne i estetyczne. Najcenniejszą zasadą było żeby rodzinne postacie właściwie połączyć. Na wielu pracach pojawiły się fotografie urozmaicając jak i zarazem pokazując zaangażowanie autorów w docieranie do przodków. Składamy serdeczne podziękowania rodzicom i dzieciom, którzy uczestniczyli w realizacji projektu, a szczególnie tym, którzy podjęli się przygotowania wystawy „Moje korzenie”.

W otwarciu wystawy uczestniczył pan Artur Ziontek, historyk literatury, filolog, regionalista, badacz kultury i historii Podlasia. Sympatyczny gość nawiązał super kontakt z dziećmi, które chętnie uczestniczyły w pogadance na temat wartości rodziny. Pan Artur wystosował apel do dzieci. Wyjaśnił zebranym, że od najmłodszych lat powinni zbierać wszelkie pamiątki rodzinne nawet jeśli dziś wydają się bezwartościowe. W ten sposób przekazuje się miłość następnym pokoleniom. Złożył również gratulacje pomysłu organizatorkom wystawy, a zarazem autorkom, i koordynatorkom realizowanego projektu. Na ręce pani Wioli, Uli, Basi i Ali złożył podziękowania za wkład pracy jaki wykonują nauczyciele wychowania przedszkolnego w edukację najmłodszych. Po pasjonującej prelekcji i rozmowach z dziećmi wszyscy autorzy prac otrzymali okolicznościowe podziękowania z podpisami dyrektora przedszkola i organizatorów oraz upominki w postaci gier planszowych, kolorowanek i soków. Spotkanie zakończyło się pamiątkową fotografią.

Miejskie Przedszkole nr 3