Majowe święta narodowe w MP2

Na górze na środku jest flaga Polski przyozdobiona kwiatami, niżej w półkole stoją przedszkolaki, które trzymają flagę

Już od najmłodszych lat warto dbać o wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych.

Dlatego też, 30 kwietnia, dzieci oraz cała społeczność przedszkolna z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim, wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Dzieci, programem artystycznym oraz właściwą postawą, uczciły to co dla każdego patrioty jest ważne. Trzymając w dłoniach biało-czerwone flagi, śpiewały piosenki i recytowały wiersze o tematyce patriotycznej, dając dowód kształtującego się w nich poczucia przynależności do swojego narodu. Po uroczystości delegacje przedszkolaków umieściły flagę na budynku przedszkola oraz wręczyły sokołowianom własnoręcznie zrobione flagi.

W przedszkolu odbył się również pokaz mody patriotycznej, którego założeniem było uczczenie świąt majowych, rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem. Dzieci były ubrane w stylizacje w barwach narodowych, które nawiązywały w swojej estetyce do polskiej kultury i historii.

Miejskie Przedszkole nr 2