Konkursy na stanowiska dyrektorów SP nr 2 i SP nr 4

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch publicznych szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim – nr 2 i nr 4.

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowiska dyrektorów oraz informacje o sposobie i terminie składania ofert określają ogłoszenia stanowiące załącznik do zarządzeń: