PESEL dla uchodźców z Ukrainy (aktualizacja)

Номер PESEL для біженців з України

Obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii ogólnej (stanowisko numer 2 naprzeciwko wejścia), celem uzgodnienia daty i godziny składania wniosku.

Konieczność prowadzenia zapisów podyktowana jest troską o Państwa komfort oraz możliwościami naszego systemu informatycznego.

W dniu wyznaczonej wizyty należy przedstawić:

  • paszport lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość
  • kolorowe zdjęcie w formacie 35 x 45 mm, aktualne, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, przedstawiające całą głowę oraz górną część barków.

Szczegółowe wymogi dotyczące fotografii: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Номер PESEL для біженців з України

Громадяни України, які звертаються за номером PESEL в Ратуші Соколова Підляського, просимо з’явитися в загальний офіс (стенд № 1 навпроти входу) для узгодження дати та часу подання заяви.

Необхідність ведення обліку продиктована турботою про ваш комфорт і можливості нашої ІТ-системи.

У день запланованого візиту надайте:

  • паспорт або інші документи, що посвідчують особу
  • кольорова фотографія у форматі 35 х 45 мм, актуальна, без головного убору, темних окулярів або інших речей, які ускладнюють розпізнавання, на якій зображена вся голова та верхня частина плечей.

Детальні вимоги до фотозйомки: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu