Nagłówki

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w MP2

na środku stoją opiekunowie razem z dziećmi z przedszkola trzymającymi w rękach dyplomy

21 lutego to dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO jako upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Dhace w 1952r. Data ta powinna uświadamiać ludziom na całym świecie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych. 

Z tej okazji w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Sokołowie Podlaskim odbył się konkurs recytatorski. Jego założeniem była interpretacja utworów wierszowanych J. Brzechwy, J. Tuwima i W. Chotomskiej, poetów którzy żyli i tworzyli w czasach wojennych i powojennych. 

Głównym celem konkursu było: poszanowanie świadomości językowej, rozbudzanie wrażliwości poetyckiej dzieci w wieku przedszkolnym, popularyzowanie literatury dziecięcej oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: grupowym i międzygrupowym. W pierwszym etapie, który odbył się18.02.2022 r., wzięło udział aż 57 dzieci. Komisje konkursowe, po dokonaniu oceny wystąpień, zakwalifikowały do następnego etapu 16 uczestników. 

Finał konkursu odbył się 23.02.2022 r. Występy przedszkolaków oceniała komisja konkursowa w składzie: Renata Jaroszewska z Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, Urszula Marcinkowska Dyrektor z Miejskiego Przedszkola Nr 2, Beata Osial Wicedyrekor Miejskiego Przedszkola Nr 2. Po zakończeniu części głównej spotkania przewodnicząca jury pani Renata Jaroszewska dokonała uroczystego podsumowania konkursu i wręczyła przedszkolakom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Występami dzieci zachwyciło się nie tylko jury, ale również koledzy i koleżanki, zasiadający na widowni. Ogromny wkład w sukces przedszkolaków mieli ich rodzice, którzy przygotowali swoje dzieci do udziału w konkursie.

Dzień recytatorskich zmagań dzieci na długo zostanie w pamięci społeczności przedszkolnej. 

Miejskie Przedszkole nr 2