Biblioteka zaprasza uchodźców do korzystania z komputerów

Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim zaprasza obywateli Ukrainy mających status uchodźcy wojennego do bezpłatnego korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, skanera i drukarek. Pracownicy biblioteki oferują wszelką potrzebna pomoc.

Муніципальна публічна бібліотека Соколова Підляського запрошує громадян України, які мають статус біженця від війни, безкоштовно користуватися комп’ютерами з доступом до Інтернету, сканером та принтерами. Співробітники бібліотеки надають всю необхідну допомогу.

Plakat o treści identycznej z treścią artykuło