Na pomoc Ukrainie

Pomoc dla Ukrainy - baner z herbami Dubna i Sokołowa Podlaskiego na tle flagi Ukrainy

27 lutego 2022

Rezultaty sobotniej zbiórki żywności i artykułów sanitarnych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

26 lutego 2022

Trwa zbiórka w sieciach sklepów „Topaz” i „Gama”. Serdecznie dziękujemy za Państwa ofiarność, która przerosła nasze oczekiwania!

Harcerze podczas zbiórki w sklepie "Topaz"
foto: P. Miller

W sobotę 26 lutego w sklepach sieci Topaz i Gama odbędzie się zbiórka na rzecz naszego miasta partnerskiego Dubno na Ukrainie.

Szanowni Państwo,

W związku z dramatyczną sytuacją, w jakiej znalazła się ludność Ukrainy, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w zbiórce żywności o długim terminie przydatności oraz środków chemicznych i artykułów gospodarstwa domowego pierwszej potrzeby dla naszego miasta partnerskiego Dubno na Ukrainie.

Z góry dziękuję za Państwa ofiarność!

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula

Wpłat darowizn na rzecz Dubna można dokonywać na konto Miasta Sokołów Podlaski:

47 1240 2715 1111 0000 3272 6033


Miasto Sokołów Podlaski określiło możliwości zorganizowania obozowisk do doraźnego zakwaterowania zwiększonej liczby cudzoziemców na terenach sportowych przy szkołach podstawowych. Wyznaczono także placówki zbiorowego żywienia w prywatnych obiektach hotelowo-restauracyjnych oraz przy publicznych szkołach podstawowych (łącznie 430 miejsc na jedną zmianę).


Poniżej cytujemy korespondencję władz Sokołowa Podlaskiego z samorządem miasta Dubno:

Sokołów Podlaski, 15 stycznia 2022
Rada Miejska w Dubnie
P. Wasyl Antoniuk
Mer Miasta Dubno

Szanowni Radni Rady Miejskiej, Szanowny Panie Merze,

Z ogromnym zaniepokojeniem śledzę wydarzenia ostatnich tygodni, zagrażające suwerenności i bezpieczeństwu Ukrainy. Szczególną troską obejmuję mieszkańców Miasta Dubno. Wyobrażam sobie w jakiej niepewności i niepokoju o jutro żyją Dubieńszczanie. Jak trudno jest zarządzać, planować i realizować choćby podstawowe zadania publiczne na szczeblu państwowym i samorządowym w obliczu zagrożenia militarnego. Rada Miejska i Mer Miasta oraz władze lokalne wszystkich ukraińskich miast są najbliżej swoich mieszkańców i narastających zapewne niepokojów. Jak domniemam, przed władzą lokalną nagle pojawiły się zupełnie nowe, niespotykane dotąd wyzwania najwyższej wagi – przygotowanie sił i środków do obrony Ojczyzny oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom na wypadek agresji ze strony obcego mocarstwa.

Państwo Radni, Panie Merze,

Pragnę wyrazić szczere słowa wsparcia i solidarności oraz dodać otuchy i nadziei wszystkim mieszkańcom. Wymierna pomoc i postawa solidarności międzynarodowej z Ukrainą pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na pokojowe, dyplomatyczne zakończenie działań wymierzonych w niezależność Ukrainy i wolność mieszkańców.
Mając w pamięci wieloletnią współpracę naszych miast w warunkach pokoju i stabilności polityczno-gospodarczej, pragnę wyrazić wolę pomocy mieszkańcom Dubna z zakresie możliwym z poziomu samorządu lokalnego. Jeżeli Miasto Sokołów Podlaski może w jakikolwiek sposób wspomóc Dubieńszczan w poczuciu bezpieczeństwa, czy poprawie komfortu życia w swojej Ojczyźnie w aktualnym stanie zagrożenia, to proszę o wskazanie potrzeb. Sokołowski samorząd dołoży starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.
W imieniu samorządu sokołowskiego oraz własnym życzę zdrowia, pokoju oraz skutecznych działań na rzecz poszanowania prawa do niepodległości i poczucia wolności przez obyw
ateli Ukrainy.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski

/-/ Bogusław Karakula


Bardzo dziękujemy za wsparcie w tym trudnym czasie! Doceniamy naszą przyjaźń!
Z poważaniem, Mer Miasta Dubno Wasyl Antoniuk

Дубенська міська рада,
35600 м.Дубно, вул.Замкова,4