Korpus Wsparcia Seniorów

WSPIERAJ SENIORA - logo programu Korpus Wsparcia Seniorów

Miasto Sokołów Podlaski przystępuje do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe. W wyjątkowych sytuacjach do Programu mogą zostać zakwalifikowane osoby mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Obecnie prowadzimy rozpoznanie  potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, dlatego też osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnym Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, dzwoniąc na nr  537 490 111, 537 694 111,  537 450 111.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.02.2022.

Z uwagi na trwający stan pandemiczny prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w ośrodku.