Komendant PSP zakończył służbę

Z-ca Burmistrza p. Krzysztof Dąbrowski składa powinszowania ustępującemu Komendantowi
foto: A. Hardej

W piątek 18 lutego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kolejowej miała miejsce uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu samorządu miejskiego podziękowania ustępującemu Komendantowi, st. bryg. mgr inż. Tomaszowi Wilkowi, złożył Zastępca Burmistrza Miasta, p. Krzysztof Dąbrowski.

W imieniu mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski, samorządu miejskiego, Burmistrza Miasta Pana Bogusława Karakuli oraz własnym składam Panu Komendantowi Tomaszowi Wilkowi najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, za wzorowe pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji oraz za owocną współpracę z samorządem miejskim.

Dziękuję szczególnie za dbałość o ochronę naszego życia, zdrowia i mienia, za poświęcanie czasu i sił w służbie, za świadomie podejmowane ryzyko w trakcie działań ratowniczych i za troskę o utrzymanie wysokiego autorytetu Państwowej Straży Pożarnej w oczach społeczności lokalnej.

Życzę Panu Komendantowi zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionej służby, spokojnej emerytury oraz realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem.

Obowiązki p.o. Komendanta PSP w Sokołowie Podlaskim przejął bryg. mgr inż. Paweł Dmowski.