Dzień Harcerza w Leśnej Krainie

Zbiorowe zdjęcie uczestników wydarzenia

Dzień Myśli Braterskiej to szczególny dzień dla wszystkich harcerzy i skautów na całej Ziemi. Tego dnia swoje urodziny obchodzi założyciel światowego skautingu Robert Baden Powell – Naczelny Skaut Świata, który wychowywał młode pokolenia odkrawając ich ukryty potencjał. Jak sam mawiał: „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Tego dnia wszyscy okazują sobie szczególnie przyjaźń i braterstwo rozsyłając kartki z życzeniami. Takie kartki wykonały także biszkopty i zuchy z Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina w ramach współpracy z Hufcem ZHP Sokołów Podlaski.

W Dniu Myśli Braterskiej nauczyciel wychowania przedszkolnego Leśnej Krainy oraz Namiestnik Zuchowy i drużynowa 13GZ Mali Odkrywcy zaprosiła do swojej grupy przedszkolnej dh Marzenę Pasik – Skarbnika Hufca ZHP Sokołów Podlaski, drużynową 3 GZ Dzielne Plastusie. Druhna Marzenka wprowadziła dzieci w świat zuchowo-harcerski, zapoznała z postacią Roberta Baden Powell – Bi-Pi, pokazała ekwipunek biwakowy, pląsała i śpiewała pokazując, jak bawią się zuchy na całym świecie.
Na zakończenie „zbiórki zuchowej” Ewa Zakrzewska Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina oraz Marzena Pasik Instruktor Hufca ZHP Sokołów Podlaski otrzymały serduszka braterskiej miłości od zuchów z zuchowym pozdrowieniem i braterskim uściskiem dłoni – Czuj!

Wszystkim przyjaciołom sokołowskich zuchów i harcerzy życzymy braterskich, dobrych gestów i spotkań nie tylko dziś, ale i każdego dnia.