Dostawa wyposażenia, w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Zadanie pn. Dostawa wyposażenia, w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim

Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.

W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Program umożliwi stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona została od liczby uczniów.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski  otrzymały łącznie 505.500,00 zł.

DOFINANSOWANIE: 505.500,00 zł