Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Zadanie dotyczy zapewnieniu funkcjonowania 50 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim

DOFINANSOWANIE: 102.000,00 zł