Budowa ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową do skrzyżowania z ul. Siedlecką w Sokołowie Podlaskim

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Zadanie pn.  „Budowa ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową do skrzyżowania z ul. Siedlecką w Sokołowie Podlaskim”, realizowane przez Miasto Sokołów Podlaski

Projekt dotyczy budowy nowego odcinka ul. PIŁSUDSKIEGO od skrzyżowania z ul. Bartoszową (droga powiatowa nr 39410) do skrzyżowania z ul. Siedlecką (droga krajowa nr 63). Projektowany pas drogowy usytuowany jest na działkach rolnych, pastwiskach i będzie pełnił dla Miasta funkcję „małej obwodnicy śródmiejskiej”

W ramach zadania wykonane zostaną:

  • jezdnia asfaltowa na podbudowie, ścieżka rowerowa, chodnik wraz z oświetleniem ulicznym, kanał technologiczny – 850 m,
  • kanalizacja deszczowa – 730m,
  • roboty towarzyszące (zabezpieczenie rurociągu, przebudowa linii SN, nadzór, wykup gruntów).

DOFINANSOWANIE:  4.393.109,00 zł