XX Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach

foto:  - wydarzenie fejs ligawki

Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza na XX Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach, które w tym roku odbędą się na placu przed budynkiem SOK o godz. 12:00.

Tradycja gry na ligawkach jest bardzo stara. Ten typowo pasterski instrument wykorzystywany był przez wieki do celów praktycznych. Donośnym dźwiękiem ligawki pasterze zwoływali zwierzęta na wypas i odstraszali wilki.

W okresie adwentu na Podlasiu gra na ligawce nabierała obrzędowego charakteru. Wierzono, że tak jak w niebie Michał Archanioł grą na trąbie wieszczy koniec świata, tak na ziemi głos ligawek przypomina o nadchodzących świętach, potrzebie skupienia, powagi i modlitwy. Kiedy mieszkańcy podlaskich wiosek podążali do kościoła na roraty, mężczyźni dęli w ligawki, stając w pobliżu rzek lub studni, aby woda potęgowała dźwięk. Podobnie było wieczorem. Ostatni raz otrąbywano adwent, kiedy ludzie szli na Pasterkę.

Gra na ligawkach przetrwała na terenach nadbużańskich do dnia dzisiejszego. Tę umiejętność posiada wielu starszych i młodszych mieszkańców powiatu sokołowskiego, węgrowskiego, siedleckiego, siemiatyckiego. Na naszym terenie muzykuje w ten sposób ponad 30 osób. Często są to całe rodziny, w których ojcowie i dziadkowie przekazują swoje umiejętności młodym pokoleniom.

Aby wziąć udział wyślij wypełnioną kartę zgłoszenia (oraz podpisane oświadczenia dostępne w plikach do pobrania poniżej) na adres: konkurs@sokolowskakultura.pl

Pliki do pobrania: TUTAJ

foto:  - ligawki