Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dzisiaj (13 grudnia 2021r.) wypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Delegacja samorządu miejskiego reprezentowana przez: Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakulę, Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Dąbrowskiego, Radnych Rady Miasta wraz z Prezesem PUIK Zbigniewem Bocianem oraz Prezesem STBS Zbigniewem Czerkasem w ramach uczczenia pamięci ofiar tych wydarzeń złożyła kwiaty pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego.

13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego (klik), w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i „Solidarności”. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji milicyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Cenzurowano korespondencję, wyłączono telefony, ograniczono możliwość wyjazdów, zaś na ulicach pojawiły się czołgi oraz uzbrojeni żołnierze i oddziały ZOMO. Zawieszono wszystkie organy prasy z wyjątkiem „Trybuny Ludu” i „Żołnierza Wolności”. Większość działaczy Solidarności została aresztowana i internowana.
W całym kraju wybuchły strajki, które były brutalnie tłumione. Do najbardziej krwawych zajść doszło w kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie 16 grudnia zginęło 9 górników.
Zniesienie stanu wojennego miało miejsce 22 lipca 1983 roku.