Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Urzędu Miasta

Światełko Betlejemskie dla Urzeędu Miasta

We wtorek 21 grudnia Sławomir Pasik Komendant Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka przekazał na ręce Burmistrza Miasta Bogusława Karakuli Betlejemskie Światełko Pokoju. Płomień ten jest symbolem nadziei i niesie przesłanie oczekiwania na lepsze jutro.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To stamtąd co roku skauci odpalają płomień, który w sztafecie światła dociera do wszystkich, którzy chcą go przyjąć. Niosąc lampiony z Betlejemskim Światłem Pokoju do parafii, urzędów i domów, harcerze dzielą się radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Podczas uroczystości w Bazylice Katedralnej w Płocku delegacja Hufca ZHP Sokołów Podlaski, w skład której weszli Komendant Hufca phm. Sławomir Pasik, Skarbnik Hufca phm. Marzena Pasik, pwd. Adam Mazurek, pwd. Zuzanna Molska oraz harcerze i zuchy z 13 SDH „Cichociemni”, 22 GDH „Azymuty”, 22 GZ „Łowcy Przygód”, 33 SDH „Avanti” oraz 9 SDH „Orlęta” odebrała Betlejemskie Światło Pokoju z rąk Komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm. Cezarego Supła.
Harcerze z sokołowskiego hufca pełnili również służbę: pełnili wartę oraz przekazywali Światło przybyłym na mszę mieszkańcom Płocka.
Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w tym roku przekazywany jest pod hasłem „Światło Nadziei” i niesie przesłanie oczekiwania, również aktywnego, na lepsze jutro oraz nadziei, jako motywacji do pokonywania trudności.

Hufiec ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka

Tradycja zapalania świecy przy wigilijnym stole przyszła do Polski z Holandii, gdzie w Wigilię zapalano świecę lub lampion. Był to symbol zaproszenia Maryi i Józefa do naszego domu, aby Jezus mógł się urodzić w każdym z nas. Niech każdy zapali światło w swoim domu podczas wieczerzy wigilijnej. Niech płomień świecy rozproszy mrok i zajaśnieje razem z mocą nowo narodzonego maleńkiego Pana.