Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych włączonych do systemu zorganizowanego przez Miasto Sokołów Podlaski: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim, ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski

II. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych nie włączonych do systemu zorganizowanego przez Miasto Sokołów Podlaski:

 1. EkoTeam Sp. z o. o., ul. Kościuszki 163, 07-100 Węgrów,
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów,
 3. Remondis Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,
 4. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski,
 5. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Siedlcach, ul. 11-go Listopada 19, 08-110 Siedlce,
 6. Firma Handlowo-Usługowa NATURA Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz,
 7. PUK-Serwis Sp. z o. o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce,
 8. MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,
 9. Zakład Usług Komunalnych JAWA Iwona Wojtczuk, ul. Wolności 51, 08-330 Kosów Lacki,
 10. MPK Sp. z o. o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

III. Miejsca zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry.

IV. Osiągnięte przez Miasto Sokołów Podlaski wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

korzystając z danych przekazanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 1. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
  papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła – 35,36 %,
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%.
 3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
 4. do składowania – 5,77 %,

V. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Miasta Sokołów Podlaski działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 1. PSZOK przy ul. Kosowskiej 75 – prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Inzynieryjno Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim
 2. PSZOK przy ul. Fabrycznej 1 – prowadzony przez Miasto Sokołów Podlaski.

PSZOK-i czynne są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00.

Do PSZOKÓW bezpłatnie oddać można jedynie odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w Sokołowie Podlaskim.

Wykaz odpadów przyjmowanych do PSZOK:

 1. odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków,
 2. odpady niebezpiecznych,
 3. przeterminowane leki i chemikalia,
 4. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 5. zużyte baterie i akumulatory,
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7. zużyte opony,
 8. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 9. odpady tekstylne i odzież,
 10. zużyty sprzęty elektryczny i elektroniczny.

VI. Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta Sokołów Podlaski jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim, ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski oraz dodatkowo odpady zużytego sprzętu można przekazać do obu, działających na terenie Miasta PSZOKÓW.

VII. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

ABC Recykling Dębe 84b, 05-140 Serock tel. 606697021 lub 602335629