Przyjęcie rodziny repatriantów z Kazachstanu

Przyjęcie rodziny repatriantów

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski p. Bogusława Karakuli przyjechała w dniu wczorajszym, 14 września, czteroosobowa polska rodzina z Kazachstanu. Są to Aleksej, Weronika, Daria i Iwan Jankowscy.

Było to możliwe dzięki jednomyślnie podjętej, 29 marca 2021r., uchwale radnych Rady Miejskiej oraz pozyskanej dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego. Rada Miejska w swojej uchwale zobowiązała się do zapewnienia warunków mieszkaniowych, pomocy w znalezieniu zatrudnienia, zapewnienia dzieciom nauki w miejskich szkołach oraz do opieki specjalisty pracy socjalnej Centrum Pomocy Socjalnej, który pomoże w adaptacji rodziny w środowisku i załatwieniu spraw urzędowych.

Burmistrz przekazał Państwu Jankowskim klucze do mieszkania komunalnego przy ul. 8 sierpnia w Sokołowie Podlaskim. Mieszkanie zostało gruntownie wyremontowane i kompletnie wyposażone w meble, sprzęt RTV-AGD, środki czystości i podstawową żywność na początek.
Wszystkie koszty pokryła dotacja celowa w wysokości ok 180 tys. zł.

Rodzina Państwa Jankowskich, to potomkowie Polaków, którzy zostali wywiezieni do Kazachstanu. Długo starali się, żeby na stałe przeprowadzić się do Polski. Przez kilka miesięcy zbierali potrzebne dokumenty, aby udowodnić polską narodowość.
W naszym mieście zaczynają nowy etap w życiu. Nie kryli wzruszenia i wdzięczności. Są bardzo miło zaskoczeni warunkami, jakie przygotowało im Miasto Sokołów Podlaski. Jednak przed nimi trudny czas adaptacji i poznania nowej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że Sokołów Podlaski będzie ich szczęśliwym miejscem na ziemi. Pomóżmy im w tym i przyjmijmy życzliwie.