Prawa pracowników sezonowych w UE 2021

Prawa pracowników sezonpwych na terenie UE

Każdego roku duża część obywateli Polski podejmuje różnego rodzaju prace sezonowe na terenie Unii Europejskiej.

Jak pokazuje doświadczenie, pracownicy wykonujący tego typu prace są w dużym stopniu narażeni na różnego rodzaju nadużycia związane m.in. z nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym i innych. Mając na względzie bezpieczeństwo tych osób powstała specjalna kampania informacyjna.

Na stronie www.eures.praca.gov.pl – zakładka „Prawa przez cały rok” na bieżąco będą zamieszczane przydatne informacje na temat przysługujących praw pracowniczych w krajach UE/EFTA oraz możliwości ochrony pracowników sezonowych przed oszustwami i nadużyciami.

Film promujący kampanię