Powstaje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Pixabay

Na mapie Sokołowa Podlaskiego na ul. Długiej 22a powstaje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży CMed. Działa on w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wszystkie jego aktywności finansowane są ze środków NFZ, czyli dla klientów są bezpłatne. Jego misją jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie pomocy psychologicznej.

Czas pandemii oraz powrót do szkoły dla wielu dzieci i młodzieży, był okresem bardzo trudnym. Wielu z nich wymaga obecnie wsparcia psychologicznego. Są również tacy, którzy potrzebują diagnostyki psychologicznej, aby nowy rok szkolny rozpocząć z pełni określonymi potrzebami edukacyjnymi. Nowy ośrodek w Sokołowie jest dostępny dla wszystkich uczniów szkolnych z całego powiatu.

Każdy, kto zgłosi się do poradni może liczyć na bezpłatne:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne
  • porady psychologiczne
  • sesje psychoterapii indywidualnej
  • sesje wsparcia psychospołecznego
  • wizyty, porada domowe lub środowiskowe, realizowane w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

Umawianie wizyt odbywa się poprzez infolinię pod numerem 22 21 28 111. Wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny, wygodny dla pacjenta termin. Pacjenci mają nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami, ale również mogą korzystać z pomocy psychologicznej online. Więcej informacji na www.poradniacmed.pl