Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Salezjańskich

Pożegnanie O.Dyrektora

W dniu dzisiejszym (25.06.) w kościele salezjańskim miała miejsce wyjątkowa Eucharystia i uroczystość.

Zakończenie roku szkolnego i wakacje, to oczekiwany czas przez uczniów. Nieoczekiwanym wydarzeniem, które odbyło się tego dnia było pożegnanie O. Dyrektora. Po 16 latach pracy z sokołowską młodzieżą i zarządzania Zespołem Szkół Salezjański „Lux Sapientiae” z dniem 31 lipca kończy pracę i posługę duszpasterską ks. mgr Dariusz Matuszyński. Zakończenie roku szkolnego było dobrą okazją, aby oficjalnie podziękować O. Dariuszowi Matuszyńskiemu. Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną, reprezentacje rodziców i przedstawicieli instytucji oraz organów współpracujących i nadzorujących szkołę, z Kierownikiem Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty – Panem Adamem Skupem, Starostą Sokołowskim Panią Elżbietą Sadowską i Burmistrzem Miasta Panem Bogusławem Karakulą.

Oto słowa Pana Burmistrza, skierowane do Ojca Dyrektora:

O. Dariusz Matuszyński spędził w Sokołowie Podlaskim 16 lat aktywnego życia zakonnego i zawodowego, pełniąc funkcję dyrektora Szkoły Salezjańskiej od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2021 roku.

Pracę rozpoczął w szkole liczącej w sumie 299 uczniów, kształcącej wówczas 180 (7 oddziałów) uczniów na poziomie gimnazjum i 119 (5 oddziałów) uczniów na poziomie liceum ogólnokształcącego. Te dane dowodzą, że w okresie 16 lat pracy o. Dyrektora szkoła salezjańska rozwijała się bardzo dynamicznie. Sprzyjała temu m.in. decyzja o utworzeniu w 2017 r. szkoły podstawowej.

Z roku na rok rosła liczba dzieci, dokonujących wyboru właśnie szkół salezjańskich, jako miejsca zdobywania wiedzy i formacji duchowej. W tym roku szkolnym Szkoła kształciła ogółem 500 uczniów, w tym 244 (13 oddziałów) w Szkole Podstawowej i 256 (9 oddziałów) w Liceum Ogólnokształcącym.

Gdybym patrzył krótkowzrocznie na to zjawisko, traktowałbym szkołę i Dyrektora jak groźną konkurencję, podbierającą dzieci ze szkół miejskich. Muszę przyznać, że miałem czasem takie myśli, szczególnie wtedy, gdy z budżetu Miasta musiałem przekazać szkole należną dotację. Jednak obiektywnie oceniając tą sytuację przyznać trzeba, że szkoła salezjańska zarządzana przez dyrektora o. Dariusza jest dla szkół miejskich zdrową konkurencją, która motywuje władze Miasta i dyrektorów szkół do ciągłego podnoszenia warunków i jakości nauczania w naszych placówkach.

Dziś wypada mi tylko podziękować i pogratulować o. Dyrektorowi za tak efektywną i owocną realizację powołania zakonnego w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim. Dziękuję także współpracownikom i współbraciom zakonnym, wszystkim, którzy wspierali na przestrzeni tych 16 lat o. Dyrektora w jego ciągłych, nieustannych dążeniach do stworzenia w naszym mieście wzorowej, publicznej placówki oświatowej, alternatywnej dla szkół samorządowych.

Ufam, że dzieło, które zbudował będzie z powodzeniem kontynuowane zarówno w wymiarze edukacyjnym i duchowym, ale także w wymiarze materialnym. Mam tu na myśli zapoczątkowaną przez o. Dyrektora inwestycję rozbudowy budynku dydaktycznego. Dziękuję za odważną decyzję i życzę następcom powodzenia w jej realizacji.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie społeczne o. Dariusza. Dziękuję za współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną „Cukrownia”, której był kapelanem, za współpracę z jednostkami miejskimi w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu oraz organizowanie działań w tym zakresie w swojej placówce.

Księże Dyrektorze Dariuszu, zostawiasz w Sokołowie Podlaskim bogaty dorobek najefektywniejszego okresu Twojej aktywności zawodowej, obfity plon „żniwiarza”, przyjaciół, wychowanków i wdzięcznych rodziców.

Zapewniam o naszej modlitwie, pamięci i dobrych wspomnieniach.

Zawsze będziesz oczekiwanym gościem w naszym mieście.

Szczęść Boże na dalsze lata!