Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Centrum Pomocy Socjalnej informuje, że miasto Sokołów Podlaski przystąpiło do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu to wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Opieka Wytchnieniowa będzie przydzielana w pierwszej kolejności po uwzględnieniu potrzeb członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi które:

  • mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagają wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Udzielanie pomocy rodzinom odbywa się zawsze przy udziale pracownika socjalnego Centrum, którego uprawnienia można zweryfikować poprzez wgląd w legitymację służbową, bądź dzwoniąc do Centrum tel. 25 731 65 99 lub 25 737 27 39