Burmistrz Miasta z absolutorium

30 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

W porządku obrad znalazło się m.in. przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2020, wraz z uchwałą RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2020r., a także uchwała RM w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta przyjęto 13 głosami przy dwóch wstrzymujących się. Za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium głosowało 12 radnych, troje wstrzymało się od głosu.

Tablica wyników głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta: 12 głosów za, 3 wstrzymujące się.

Zapis transmisji z obrad XXI sesji Rady Miejskiej