Głośna próba systemu alarmowania ludności

W dniu 10 maja 2021 roku w godzinach od 11:00 do ok. 14:00, w ramach testowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania, na terenie miasta zostaną przeprowadzone głośne próby syren alarmowych (sygnały niestandardowe), polegajace na przekazaniu komunikatów głosowych oraz sygnałów alarmowych.

Szef Obrony Cywilnej
Miasta Sokołów Podlaski
Burmistrz Miasta
/-/ Bogusław Karakula