Mazowiecki Klaster ICT – warsztaty w Urzędzie Miasta

Uczestnicy warsztatów podczas spotkania

Miasto Sokołów Podlaski oraz PUIK od blisko 10 lat współpracują i są członkami Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego.

Mazowiecki Klaster ICT od 2007 roku tworzy i zarządza platformą współpracy skupiającą ponad 300 firm, zatrudniających blisko 300.000 pracowników, o łącznych przychodach 20 miliardów złotych, instytucji naukowo badawczych, funduszy inwestycyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Zgodnie z decyzjami Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2015r oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17.12.2018, Mazowiecki Klaster ICT posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, potwierdzający, że Klaster ma istotne znaczeniu dla gospodarki Polski oraz jej wysokiej konkurencyjności.

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI z Niemiec zaliczył Mazowiecki Klaster ICT do 15 klastrów ICT o największym potencjale spośród 270 regionów w Unii Europejskiej.

Efektem współpracy miasta Sokołów Podlaski i PUIK oraz firm i instytutów badawczych skupionych Mazowieckim Klastrze ICT, Krajowym Klastrze Kluczowym są wspólne, konsorcjalne działania projektu. Między innymi nasz Klaster aktywnie wsparł modernizację PUIK’u, czy stworzył na trenie Miasta Sokołów Podlaski certyfikowany przez Ministerstwo Energii Klaster Energii.

W roku ubiegłym został zainicjowany kolejny, konsorcjalny Projekt „Energetyka 3D: Decentralizacja-Dekarbonizacja-Digitalizacja”, strategicznie ważny dla Sokołowa Podlaskiego, jego mieszkańców oraz lokalnych firm przemysłowych. Celem Projektu jest wzmocnienie autonomii energetycznej lokalnej społeczności: samorządu, mieszkańców, firm przemysłowych oraz instytucji edukacyjnych.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Prezes Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego, wraz z grupą licznych ekspertów, przedstawił Burmistrzowi Miasta Sokołów i Zarządowi PUIK propozycję realizacji celów strategicznych Projektu, opartą na wielowymiarowej analizie istniejącego potencjału lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej, planów ich budowy i rozbudowy, jako części planu rozwoju miasta i jego okolic. Prezentacja była wstępem do trwającej ponad 3 godziny dyskusji dotyczącej kluczowych decyzji energetycznych, finansowych i społecznych.

Wszyscy uczestnicy spotkania / warsztatów z niezwykłą wiedzą i zaangażowaniem omawiali każdy z proponowanych scenariuszy, pod kątem ich wpływu na dzień dzisiejszy Sokołowa Podlaskiego, jak i jego rozwój społeczno – gospodarczy, gdzie energia elektryczna oraz cieplna stanowią kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego.

Burmistrz Miasta, Zarząd PUIK oraz Prezes Mazowieckiego Klastra ICT uzgodnili plan dalszych działań i ich kierunki. Następne spotkanie w ramach Projektu odbędzie się w połowie maja 2021 roku.