Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

W dniu 8 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Zarządzeniem Nr 47/2021 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji poszczególnych zadań wraz z kwotami udzielonej dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.