Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat na bezpłatną edukację muzyczną w następujących specjalnościach: akordeon, trąbka, fortepian, gitara, skrzypce, flet, klarnet, saksofon. Nauka trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku dziecka).
Celem kształcenia w SM I stopnia jest umuzykalnianie dzieci poprzez naukę gry na instrumentach oraz muzykowanie w zespołach instrumentalnych i wokalnych, upowszechnianie wiedzy muzycznej, a także rozbudzenie zainteresowań muzycznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w budynku szkoły w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 3.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz „Wniosek o przyjęcie kandydata na rok szkolny 2021/2022” dostępne są na stronie internetowej www.szkolaoginskiego.pl w zakładce Rekrutacja.
Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. O przyjęciu kandydata decyduje wynik uzyskany podczas badania przydatności. Termin określi Komisja Rekrutacyjna i powiadomi kandydatów co najmniej 30 dni przed badaniem.

rekrutacja_plakat