Spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firmy:

  • MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.
  • CTS Sp. z o. o.
  • KDKiNFO Sp. z o. o.

realizują projekty tzw. antycovidowe, w ramach środków pozyskanych z PARP. Operatorzy udzielają wsparcia przedsiębiorstwom na szkolenie/doradztwo pracowników.

Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r.

Projekt kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów:

  • HANDEL
  • OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
  • GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA
  • ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW
  • KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
  • IT
  • ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 grudnia 2020 r. Planowane jest na godz. 10.00 i będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.