Mamy rządową dotację na „małą obwodnicę śródmiejską”

rondo Piłsudskiego/Bartoszowa

3 000 000 zł (trzy miliony złotych) – tyle w ramach II. naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało miasto Sokołów Podlaski. Rządowe wsparcie zostanie przeznaczone na długo oczekiwaną budowę „małej obwodnicy śródmiejskiej”.
Wniosek dotyczący obwodnicy był jednym z trzech, o dofinasowanie których staraliśmy się w tym naborze.
Dofinansowanie udało się zdobyć na inwestycję polegającą na budowie nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową (droga powiatowa nr 39410), do skrzyżowania z ul. Siedlecką (droga krajowa nr 63).
Te dwie ulice połączy „mała obwodnica śródmiejska”. Projektowany pas drogowy pobiegnie po działkach rolnych, pastwiskach i dla miasta będzie ważny. Wpłynie na zmniejszenie korków i podniesienie bezpieczeństwa w południowej części miasta.

– Przedłużenie ul. Piłsudskiego będące połączeniem drogi powiatowej z drogą krajową i ma dla miasta oraz jego mieszkańców duże znaczenie – podkreśla burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula – Stwarza alternatywną trasę przejazdu przez miasto, z pominięciem jego centrum. Usprawni ruch drogowy w południowej części miasta, stwarzając możliwość bezpiecznego, swobodnego poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu kołowego (tranzyt samochody osobowe, mieszkańcy).
Teraz ci wszyscy uczestnicy ruchu, muszą przejeżdżać przez całe miasto, aby udać się w zamierzony kierunek. Budowa trasy daje jeszcze jedną, wymierną korzyść – umożliwi inwestorom dostęp do nowych terenów inwestycyjnych.


Co przewiduje projekt? Poza budową jezdni asfaltowej na podbudowie, powstanie ścieżka rowerowa, chodnik wraz z oświetleniem ulicznym, kanał technologiczny – 850 m, kanalizacja deszczowa – 730 m.
Roboty towarzyszące to: zabezpieczenie rurociągu, przebudowa linii SN, nadzór, wykup gruntów.

Tym razem nie udało się pozyskać dofinansowania na dwa inne projekty, nad którymi pracował Urząd Miasta.
Drugi z wniosków dotyczył termomodernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego (budynek pływalni), przy ul. Bulwar.
Zakładał przeprowadzenie niezbędnych prac: docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych, docieplenie ścian fund. poniżej poziomu gruntu, wymianę pokrycia dachu wraz ociepleniem nad częścią basenową, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wentylacji, remont odwodnienia patio, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji piorunochronnej nad częścią basenową oraz wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku części basenowej.

Natomiast trzeci wniosek obejmował zakresem przebudowę konstrukcji dachu i adaptację części poddasza nieużytkowego Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Przeprowadzenie tych prac dałoby większe możliwości działania dla grup artystycznych w SOK.

Wnioski dotyczące prac w budynku pływalni oraz SOK, długo i dokładnie opracowywane przez pracowników Urzędu Miasta, tym razem nie doczekały się dofinansowań. To nie oznacza, że miasto z nich rezygnuje. O wsparcie realizacji tych inwestycji staramy się nadal.
Wnioski do III. naboru rządowego F.I.L. już zostały złożone.

wylot projektowanego pasa drogowego