Umowa na projekt sokołowskiej obwodnicy podpisana!


– Długoletnie starania, moje i moich współpracowników, zostały zakończone sukcesem. Umowa na wykonanie dokumentacji obwodnicy Sokołowa Podlaskiego została podpisana. Cieszymy się z tego faktu. W miarę naszych możliwości będziemy współpracować z GDDKiA, monitorować postępy przygotowań, aż do zakończenia budowy – tak burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula komentuje oficjalne rozpoczęcie prac projektowych dla przyszłej obwodnicy Sokołowa Podlaskiego.
I dodaje: – Po oddaniu obwodnicy skończą się problemy powodowane przez poranne i popołudniowe korki. Dodatkowo, obwodnica pozytywnie wpłynie na rozwój miasta.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 6 listopada poinformowała o podpisaniu umowy na opracowanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych z elementami koncepcji programowych wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sokołowa Podlaskiego.
Obwodnica powstanie w ciągu DK62 i 63, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Jak podpisując umowę podkreślił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, GDDKiA rozpoczyna się proces inwestycyjny.
– Ruszamy z wytyczaniem przebiegu obwodnic. W trakcie projektowania będziemy współpracowali z samorządami. Pamiętamy również o mieszkańcach, ich głosy są dla nas niezwykle ważne.
A sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber dodał:
– Wschodnia część woj. mazowieckiego jest pełna inwestycji drogowych. Ogłaszamy kolejne przetargi na odcinki autostrady A2, a dzisiaj podpisujemy umowy na dokumentację dla obwodnic Siedlec i Sokołowa Podlaskiego.

Umowa dotycząca obwodnicy Sokołowa Podlaskiego została podpisana razem z umową dla obwodnicy Siedlec, której długość ma wynieść 8 km.

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego ma liczyć ok. 17 km.
Jest planowana w nowym śladzie drogi krajowej nr 62 i 63 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). 
Koszt dokumentacji projektowej wyniesie ponad 3,8 mln zł a jej wykonawcą będzie firmą Lafrentz Polska. Zgodnie z umową, na opracowanie dokumentacji wykonawca ma 35 miesięcy, czyli do końca 2023 r.

W tym czasie powstanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Jednak docelowy przebieg trasy zostanie określony w decyzji środowiskowej.

Jak w swoim komunikacie poinformowała GDDKiA, obwodnica Sokołowa Podlaskiego: „wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 62 i 63. Obecnie obie drogi krajowe przebiegają przez gęsto zabudowany obszar miasta i stanowią jego kręgosłup komunikacyjny. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Sokołowie Podlaskim. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju”.

Obwodnica Sokołowa Podl. jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego programu, w województwie mazowieckim, powstanie łącznie dziewięć obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Zwolenia i Sokołowa Podlaskiego.

Mapa – GDDKiA