Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta podczas zagrożenia COVID-19

Informacja

w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w okresie epidemii.

Na podstawie § 24a ust.1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (Dz.U.2020.1931), w urzędach administracji publicznej i innych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym,

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje:

– Urząd Miasta Sokołów Podlaski wykonuje zadania publiczne w trybie zdalnym tj. drogą elektroniczną, telefoniczną (dane kontaktowe -poniżej), za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku od ulicy Armii Krajowej

– z pracy zdalnej wyłączone są komórki: Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności i dowody osobiste.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula

DANE KONTAKTOWE:

Z dniem 12 lutego 2021 otwarta zostaje kasa Urzędu Miasta – w reżimie sanitarnym. Wpłat można dokonywać także na podane poniżej numery kont bankowych:

  • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
  • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
  • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu